آموزش ساخت وال پست

دیوار ها باید شرایط زیر را دارا باشند: (دیوار وال پست)

 

طبق صفحه ۱۰۳ آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰(ویرایش ۴)

 

  1. حداکثر طول مجاز هر دیوار غیر ساز ای بین دو کلاف قائم ، نباید از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن دیوار بیشتر باشد.
  2. حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیر ساز ای نباید از ۱/۳۰ کمتر باشد در صورت استفاده ازآجر ، حداقل ضخامت دیوار غیر سازه ای باید برابر با عرض آجر باشد.
  3. حداکثر ارتفاع دیوار غیر سازه ای از تراز کف ۳/۵ متر است . درصورت تجاوز از این مقدار باید دیوار غیر سازه ای با تعبیه عناصر افقی  وقائم به طور مناسب مقید و محدود شود.​ دیوار وال پست

وال پست (wall post) یا نگهدارنده دیوار عضوی است غیر سازه­ای که از یکسو با مهار دیوارها به اسکلت، باعث همبستگی دیوار ها شده و از سوی دیگر باعث مهار دیوار در برابر بارهای جانبی ناشی از وزن خود خواهد شد. این کار براساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان، یکی از مراحل ضروری در اجرای ساختمان‌های جدید است. دیوار وال پست

اگرچه برخی از کارفرما‌ها همچنان در اجرای این مرحله تعلل می‌ورزند و می‌توان گفت که از اشکالات اجرایی عمومی رایج در ساختمان‌های قول‌نامه‌ای و سند‌ساز‌های نه چندان باکیفیت، همین عدم نبشی کشی (اجرای والپست) در دیوارهای نمادار و دیوارهای بدون نما است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *