اجرای تیغه چینی بلوک

قسمت بالایی دیوار در فضای باز قرار دارد و قسمتهای طرفین نیز به ستون یا یک اتصال ثابت وصل نیست. در این مسئله بهتر می توان مزیت وزنی را درک کرد بهترین گزینه برای این نوع دیوار کشی مصالع سنگینی است.

که به خودی خود در محل دیوار چینی به دلیل نیروی جاذبه تقریبا بی حرکت می مانند. (اجرای تیغه چینی بلوک)

در اجرای دیوار های به اصطلاح تیغه ای نکته حائز اهمیت مهار کردن دیوار در همه اضلاع است. در اینجا سعی می کنیم با یک مثال مسئله را باز تر کنیم. فرض کنید برای دیوار کشی در محلی که مانند یک زمین بایر است می بایست یک دیوار بلند به ارتفاع چهار متر ایجاد کنیم. که تنها در یکی از اضلاع به زمین متصل استت.

تقسیم بندی دیوار:

دیوارها را می توان به انواع داخلی و خارجی تقسیم کرد. از طرف دیگر دیوارها بر حسب تحمل فشار به چهار نوع تقسیم می شوند:

  • دیوار های خارجی حامل یا تحمل کننده بار
  • دیوارهای خارجی غیر حامل
  • دیوارهای داخلی حامل (باربر)
  • دیوارهای داخلی غیر حامل(غیر باربر)

آیا سبک بودن بلوک های سیمانی به عنوان ضعف آنها محسوب می شود؟

در حقیقت پاسخ این پرسش منفی است. سبک بودن بلوک های سیمانی ضعف آنها نیست، اما اگر در اجرا (اجرای تیغه چینی بلوک) هر سازه ای اصول مهندسی و مباحث مربوط به فیزیک هر شکل از مصالح را رعایت نکنیم.

قطعا ضعف مسئله ساز خواهد بود. در حقیقت ضعف عملکردی در این موارد از شیوه های اجرایی نا متعارف و غلط سرچشمه می گیرد نه ماهییت مصالحی که با دقت طراحی شده اند. اجرای دیوارهای مقاوم با بلوک سیمانی سبک نسبت به مصالح سنتی دیوار چینی از وزن پایین تری برخوردار هستند.و این یک مزیت رقابتی برای این نوع مصالح به حساب می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *