بایگانی دسته‌ی: چسب اردکان

ملات بنایی

 ملات بنایی سیمان پرتلند تیپ 2 سیمان ماسه دانه بندی شده سنگدانه خاکستری رنگ کیسه 25کیلو گرمی سایز بسته بندی مطابق با نیاز مصرف کننده مصرف آب حدود 1 ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری مطابق با نیاز مصرف کننده ضخامت قابل اجرا مطابق با نیاز مصرف کننده میزان مصرف مقاومت […]

گروت صنعتی

 گروت صنعتی سیمان پرتلند تیپ 2 ، سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه 2میلیمتر سنگدانه افزودنی های پلیمری آب نگهدار و منبط شونده ،مواد افزودنی جهت افزایش مقاومت و استحکام افزودنی ها خاکستری رنگ کیسه 25کیلو گرمی سایز بسته بندی تقریبا 4الی 5 لیتر برای هر کیسه ( 17تا 20 درصد […]

ملات خودتراز شونده

 ملات خودتراز شونده سیمان پرتلند تیپ 2 سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه 0/5 میلیمتر سنگدانه خاکستری رنگ کیسه 25کیلو گرمی سایز بسته بندی تقریبا 4الی5 لیتر برای هر کیسه (17الی20 در صد وزن پودرخشک ) مصرف آب حدود20دقیقه(دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری 3الی 10میلیمتر ضخامت قابل اجرا 1/7 […]

ملات ضد حریق

 ملات ضد حریق سیمان پرتلند تیپ 2 سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه 0/6 میلیمتر سنگدانه خاکستری رنگ کیسه 25کیلو گرمی سایز بسته بندی 20الی 22/5 لیتر آب برای هر کیسه (80تا 90 درصد وزن پودر خشک) مصرف آب حدود0/5ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری افزودنی های پلیمری جهت […]

ملات عایق حرارتی

 ملات عایق حرارتی سیمان پرتلند تیپ 2 سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه 0/6 میلیمتر سنگدانه خاکستری رنگ کیسه 25کیلو گرمی سایز بسته بندی تقریبا 9الی 10لیتر برای هر کیسه (38الب40 درصد وزنی پودر خشک) مصرف آب حدود0/5 ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری افزودنی های پلیمری جهت بهبود […]