آموزش

دستورالعمل اجرای هبلکس

تخلیه بلوک ها با استفاده از لیفتراک، تاور کرین و یا جرثقیل به صورت صحیح و به گونه ای که به بلوک ها آسیبی وارد نشود، انجام می پذیرد.

در صورت وجود شرینگ و بسته بندی روی بلوک ها در شرایط آب و هوایی خشک پوشش بلوک ها روز قبل از اجرا  و در شرایط آب وهوایی مرطوب ۲ الی ۳ روز قبل از اجرا باز شود.

در صورت عدم وجود بسته بندی لازم است نسبت به حصول رطوبت در بلوک ها قبل از اجرا اطمینان حاصل شود.

وسایل لازم جهت اجرای تیغه چینی موارد زیر است.

بیل، فرغون، ریسمان، تراز لیزری، رنده، کاردک، دستگاه چسب زن، همزن، اره، گونیا، فرچه، شیارزن، تراز

از مزایای استفاده از بلوک های هبلکس  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

عایق صوت و حرارت

برشکاری

سرعت اجرا

سطح یکنواخت برای نازک کاری

کاهش بار مرده ساختمان

شیارپذیری ساده

پرت مصالح پایین

جهت اجرای بلوکهای هبلکس لازم است ابتدا تراز رگ اول با احتساب ۲ الی ۳ سانتی متر ملات کف با استفاده از تراز لیزری تعیین کرد.

قبل از اجرای ملات کف، از تمییز بودن سطح زیرین و همچنین خیس نمودن آن، اطمینان حاصل شود.

رگ اول را با استفاده از ملات سنتی ماسه و سیمان با نسبت حجمی ۱ به ۵ (۱ سیمان و ۵ ماسه) اجرا میشود.

پس از پیدا کردن تراز رگ اول در سیمان بنایی در دو طرف وال پست و جهت حفظ امتداد بلوک و ریسمانی اجراشدن ،اقدام به کشیدن ریسمان در بالای سطح دیوار کشیده شود.

چسب بلوک هبلکس با استفاده از دستورالعملهای نوشته شده در پشت پاکت ،در سطل یا فرغون بنائی ساخته و با استفاده از همزن به خوبی مخلوط می گردد.این اختلاط تا حصول حالت ظاهری خمیری شکل ادامه پیدا میکند.

در فصول سرد، از آب گرم جهت ساخت چسب استفاده شود.

استفاده ازچسب در بندهای عمودی رگ اول و تمام بندهای عمودی و افقی رج های بعدی     لازم الاجراست

با استفاده از چکش لاستیکی، تراز کردن بلوک هبلکس انجام می پذیرد.

ضخامت چسب های هبلکس باید ۲ تا ۳ میلی متر در تمامی سطوح بلوک باشد.

به جهت ایجاد سطح خراش دار برای چسبندگی بهتر و همچنین ایجاد یکنواختی از رنده پس از اجرای هر رج استفاده شود.

پس از خراش دار کردن سطح رج، با استفاده از فرچه سطوح بلوک ها را از هر گونه گرد و غبار خالی میکنیم.

جهت برشکاری بلوک میتوان از هر نوع اره دستی یا برقی و گونیا جهت برش عمود بلوک ها استفاده کرد.

حداقل فاصله بین بندهای بلوک ها باید از ۱۵ سانتیمتر بیشتر باشد.

در صورت استفاده از بلوک های که طول آنها کمتر از عرض دیوار باشد، بایستی این بلوک ها در وسط دیوار اجرا گردد.

بر اساس راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرائی دیوارهای غیر سازه ای، استفاده از بست های ثابت یا خطی در دیوار جهت یکپارچه سازی عملکرد و دیوارها استفاده کرد.

استفاده از این بست ها در دیوارهای خارجی هر ۵۰ سانتی متر و در دیوارهای داخلی هر ۷۵ سانتی متر است.استفاده از این بست ها جهت اتصال دو بلوک به یکدیگر در طول رج است.

حداکثر عمق برش در دیوارهای هبلکس جهت عبور تاسیسات باید معادل  ⅓ عرض بلوک باشد.

تمییز کردن چسب های باقی مانده بر روی دیوارها جهت آماده ساختن دیوار برای اجرای عملیات نازک کاری لازم الاجراست.