خدمات مهندسی

این مجموعه دارای یک دفتر فنی قدرتمند است که اشراف کامل به کلیه امور ساختمانی دارند و آمادگی انجام هرگونه عملیات از طراحی تا اجرا در کلیه زمینه های ساختمانسازی و تاسیسات را دارند.

خدمات مهندسی به عنوان اصلی ترین رکن در تمامی عملیات های اجرایی عمرانی ، بخش مهمی از تعریف یک پروژه است. مجموعه هوملکس با در اختیار گرفتن، مهندسین و متخصصان مجرب در این امر، نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف سازندگان ایجاد می نماید.

طراحی

ارائه خدمات طراحی توسط مجموعه ای متخصص و با بهرگیری از دانش روز ، با حفظ توازن بین هزینه و علم در تمامی فازها انجام می شود.

  • انجام مطالعات فاز ۰ و ارائه نقشه های فاز ۱ و فاز ۲ به موازات طراحی داخلی
  • طراحی سازه مبتنی بر آخرین ورژن آیین نامه های داخلی
  • طراحی و مشاوره تاسیسات مکانیکی
  • طراحی و مشاوره تاسیسات برقی
  • ۸- ارائه خدمات نظارتی (خدمات مهندسی)

یکی از بزرگترین مسائل و دغدغه های کارفرما، کنترل اجرا و تطابق اجرا با نقشه های اجرایی است. لذا تیم نظارتی مجموعه با استناد بر مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان ، سعی در اجرایی مطلوب، اقتصادی و بهینه دارد. بدیهی است بنا به اعلام نیاز از سوی کارفرمایان، در فازهای مختلف ( معماری، سازه ، برق و مکانیک ) قادر به ارائه خدمات خواهیم داد.

ارائه خدمات اجرائی

با عنایت به وجود متخصصین مختلف در فازهای اجرایی به استناد بر تجربه غنی چند ده ساله، خدمات اجرایی مجموعه در قالب کنترل و مدیریت اجرا، خدمات پیمانکاری و فنی در پروژه، کنترل های QC و … ارائه می گردد.