بایگانی برچسب: بلوک اتوکلاو شده

بتن هوادهی اتوکلاو

بلوک سبک ساختمانی

بتن هوادهی اتوکلاو یک (خانه بلوک) ماده ساختمانی سبک وزن سبک است که معمولا به عنوان بلوک استفاده می شود. در مقایسه با عادی (به عنوان مثال: “متراکم” بتن) هواپیما دارای چگالی کم و خواص عایق عالی است. خانه بلوک هبلکس