بایگانی برچسب: بلوک هبلکس

ملات پلاستر لایه نهایی

 ملات پلاستر لایه نهایی سیمان پرتلند تیپ ۲ ، سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۰/۵ میلیمتر سنگدانه تنوع رنگ رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی م۶-۷لیتر برای هر کیسه ( ۲۸-۲۵درصد وزنی پودر خشک ) مصرف آب حدود ۱ ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری […]

ملات پلاستر آستر

 ملات پلاستر آستر سیمان پرتلند تیپ ۲ ، سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۲ میلیمتر سنگدانه خاکستری ، سفید رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی ۳تا۵ لیتر برای هرکیسه (۱۵الی ۲۰ درصد وزن پودر خشک) مصرف آب حدود ۱ ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری […]

پودر بند کشی

 پودر بند کشی سیمان پرتلند تیپ ۲ ، سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۰/۷میلیمتر سنگدانه تنوع رنگ رنگ کیسه ۲۰کیلو گرمی سایز بسته بندی بسته به ضخامت بند و میزان خمیری بودن مورد نظر بین ۲تا ۴/۵ لیتر برای هر کیسه ( ۱۱تا۲۱ درصد پودر خشک) مصرف آب حدود۴۰ دقیقه(دمای […]

چسب بلوک سبک

 چسب بلوک سبک سیمان پرتلند تیپ ۲ ،سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۱میلیمتر سنگدانه خاکستری ، سفید رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی ۷-۶ لیتر برای هر کیسه ( ۲۵ % وزن کیسه) مصرف آب حدود ۱ ساعت زمان ماندگاری ۵-۲ میلیمتر ضخامت قابل اجرا مطابق با نیاز مصرف […]

مزایای چسب و ملات خشک

اجرای دیوارچینی هبلکس اردکان سیمانی

همواره یکی از مواردمهم درساخت ملات ندانستن مقدار ترکیب درست ماسه و سیمان و آب می باشد، ملات های آماده با فرمولاسیون دقیق و ثابت این مشکل را برطرف کرده است و با مشخص بودن مقدار مناسب آب برای مقادیر مختلف باعث شده که علاوه بر ایجاد ملاتی با کیفیت تر دیگر نیازی به کار گر ماهر جهت ساخت ملات نباشد.