بایگانی برچسب: سیمان پرتلند

ملات بنایی

 ملات بنایی سیمان پرتلند تیپ ۲ سیمان ماسه دانه بندی شده سنگدانه خاکستری رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی مطابق با نیاز مصرف کننده مصرف آب حدود ۱ ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری مطابق با نیاز مصرف کننده ضخامت قابل اجرا مطابق با نیاز مصرف کننده میزان مصرف مقاومت […]

گروت صنعتی

 گروت صنعتی سیمان پرتلند تیپ ۲ ، سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۲میلیمتر سنگدانه افزودنی های پلیمری آب نگهدار و منبط شونده ،مواد افزودنی جهت افزایش مقاومت و استحکام افزودنی ها خاکستری رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی تقریبا ۴الی ۵ لیتر برای هر کیسه ( ۱۷تا ۲۰ درصد […]

ملات ضد حریق

 ملات ضد حریق سیمان پرتلند تیپ ۲ سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۰/۶ میلیمتر سنگدانه خاکستری رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی ۲۰الی ۲۲/۵ لیتر آب برای هر کیسه (۸۰تا ۹۰ درصد وزن پودر خشک) مصرف آب حدود۰/۵ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری افزودنی های پلیمری جهت […]

ملات عایق رطوبتی

 ملات عایق رطوبتی سیمان پرتلند تیپ ۲ ، سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۰/۶میلیمتر سنگدانه خاکستری رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی تقریبا ۵/۴-۵/۵ لیتر برای هر کیسه ( ۱۹الی ۲۲ درصد وزنی ) مصرف آب حدود۰/۵ساعت (دمای زیاد باعث کاهش زمان ماندگار میشود زمان ماندگاری ۲الی۵ میلیمتر ضخامت […]

چسب کاشی و سرامیک

 چسب کاشی و سرامیک سیمان پرتلند تیپ ۲ ، سیمان سفید سیمان سیلیس دانه بندی شده با حداکثر اندازه ۱میلیمتر سنگدانه خاکستری ، سفید رنگ کیسه ۲۵کیلو گرمی سایز بسته بندی ۷-۶ لیتر برای هر کیسه ( ۲۵ % وزن کیسه) مصرف آب حدود ۱ ساعت ( دمای زیادباعث کاهش زمان ماندگاری می شود) زمان […]