بست ال شکل - بست هبلکس جهت اتصال دیوارها

بست ال شکل هبلکس

بست های ال شکل هبلکس، جهت اتصال دیوارها به یکدیگر در محل تقاطع دیوارها استفاده میشوند.

ثبت سفارش خرید
بست ثابت هبلکس - جهت اتصال بلوک در دیوار

بست ثابت هبلکس

این نوع بست ها برای اتصال بلوک ها در یک دیوار به هم، جهت بهبود و یکپارچه سازی عملکرد دیوار در زلزله استفاده میشوند.

ثبت سفارش خرید
بست رادیکالی هبلکس - جهت اتصال دیوار به اعضای سازه‌ای

بست رادیکالی هبلکس

جهت اتصال دیوار به اعضای سازه ای استفاده میشود. این بست ها با داشتن یک فاصله‌ی ۲ سانتی متری از اعضای سازه ای، باعث ایجاد اتصال نرم جهت انتقال بار دیوار به سازه و عدم تخریب دیوار میشوند.

ثبت سفارش خرید
بست کرکره ای هبلکس - مناسب برای اتصال بلوک ها

بست کرکره ای هبلکس

بست کرکره ای هبلکس جایگزینی مناسب و البته ارزان قیمت برای بست های ثابت محسوب میشود که با عملکردی مناسب در اتصال بلوک ها باعث ایجاد یکپارچه سازی در رفتار دیوار میشود.

ثبت سفارش خرید